;

Specjalizacje

Podatki dla kreatywnych

Wśród specjalizacji Kancelarii znajduje się także prawo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dedykowanym przedstawicielom branży kreatywnej. Klientom rozwijającym działalność innowacyjną oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ulgi B+R oraz IP BOX oraz doradztwo w zakresie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorców z branży mody wspieramy natomiast w sferze opodatkowania działalności prowadzonej w formie dropshippingu, a także korzystania ze zwolnień oraz ulg podatkowych. 

Oferujemy także wszechstronną obsługę podatkową prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. doradztwo w zakresie tworzenia struktur korzystnych podatkowo, rozliczania transakcji).

Jak możemy Ci pomóc?

  • doradzimy, jak skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych dedykowanych branży kreatywnej (ulga B+R, IP Box);
  • pomożemy Ci stworzyć właściwe struktury podatkowe;
  • zaopiniujemy podatkowo planowane transakcje, a także umowy i inne dokumenty;
  • sporządzimy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej;
  • będziemy reprezentować Cię w postępowaniach przed organami podatkowymi;
  • przeprowadzimy audyt podatkowy w Twojej organizacji oraz sformułujemy zalecenia pokontrolne.

Poznaj nas

Naszym celem
jest Twój spokój

Magdalena Korol

Adwokatka, wspólniczka kancelarii Creativa, Prezeska Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorczyni i mentorka.

Arkadiusz Szczudło

Adwokat, wspólnik kancelarii Creativa, Wiceprezes Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorca, mentor i twórca internetowy.