;

Specjalizacje

Ochrona marki i znaki towarowe

W ofercie Kancelarii znajduje się rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych – a także badanie ich zdolności rejestrowej. Rejestracji dokonujemy na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym, w zależności od potrzeb Klienta. W przypadku naruszenia praw do znaku lub wzoru, oferujemy także wsparcie prawne oraz reprezentację przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO (Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), WIPO (Światową Organizacją Własności Intelektualnej), jak również przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Dodatkowo pomagamy Klientom zwalczać internetowe naruszenia praw własności intelektualnej. W tym zakresie oferujemy zgłaszanie bezprawnych treści administratorom portali internetowych, sporządzanie przedsądowych wezwań do zaprzestania naruszeń oraz reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi i organami administracji.

Jak możemy Ci pomóc?

  • doradzimy Ci, jaki sposób ochrony jest dla Ciebie najbardziej korzystny;
  • przeprowadzimy badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego lub wzoru przemysłowego;
  • zarejestrujemy Twój znak towarowy lub wzór przemysłowy w Polsce, Unii Europejskiej lub innym kraju;
  • sporządzimy potrzebne umowy w zakresie znaków towarowych lub wzorów przemysłowych;
  • pomożemy zwalczyć naruszenia Twoich praw w Internecie.

Poznaj nas

Naszym celem
jest Twój spokój

Magdalena Korol

Adwokatka, wspólniczka kancelarii Creativa, Prezeska Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorczyni i mentorka.

Arkadiusz Szczudło

Adwokat, wspólnik kancelarii Creativa, Wiceprezes Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorca, mentor i twórca internetowy.