Specjalizacje

Ochrona marki i znaki towarowe

Wiemy jak ważna dla każdego przedsiębiorcy jest ochrona jego marki i logotypu.

Z tego właśnie powodu przygotowaliśmy dla Klientów naszą autorską, spersonalizowaną usługę – Strategię Ochrony Marki, polegającą na analizie konkretnych potrzeb Klienta i stworzeniu dla niego procedur ochrony jego marki i produktów, opartych o działania prewencyjne, operacyjne i egzekucyjne.

W ofercie Kancelarii nie mogło zabraknąć również usługi rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych – a także badania ich zdolności rejestrowej. Rejestracji dokonujemy zarówno na szczeblu krajowym, jaki i unijnym, i międzynarodowym, w zależności od konkretnych potrzeb Klienta i rozmiaru prowadzonej przez niego działalności.  Z kolei w przypadku naruszenia praw do znaku lub wzoru, oferujemy Klientom wsparcie prawne oraz reprezentację przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO (Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), WIPO (Światową Organizacją Własności Intelektualnej), jak również przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. 

Reprezentujemy przedsiębiorców i właścicieli praw na każdym etapie postępowania: od współpracy z administracją celno-skarbową w zakresie wniosków o ochronę celną, Policją i prokuraturą, po działanie w imieniu Klienta przed sądem.

Ponadto aktywnie współpracujemy z firmami monitorującymi rynek, w szczególności Internet, co umożliwia natychmiastową reakcję w przypadku pojawienia się podrobionych towarów, co pozwala na szybkie i skuteczne eliminowanie podrabianych towarów z rynku.

Zgłaszamy również strony internetowe, na których widnieją treści naruszające prawa Klientów do organizacji ICAAN oraz kierujemy stosowne wezwania do usunięcia naruszeń z wyników wyszukiwania. Pomagamy także walczyć z naruszeniami na popularnych platformach takich jak Allegro, Amazon, czy AliExpress.

Jak możemy Ci pomóc?

  • przeanalizujemy Twoje bieżące potrzeby i opracujemy dla Ciebie spersonalizowaną Strategię Ochrony Marki;
  • przygotujemy projekty regulaminów, zgód, zezwoleń i oświadczeń dotyczących ochrony poufności, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • przeprowadzimy badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w celu zaproponowania Tobie optymalnej ochrony i ograniczenia ryzyka naruszania praw innych przedsiębiorców;
  • zarejestrujemy Twój znak towarowy lub wzór przemysłowy w Polsce, Unii Europejskiej lub innym, wybranym przez Ciebie kraju, a także będziemy prowadzić monitoring opłat, dokonywać odnowienia ochrony i dbać o jej utrzymanie;
  • sporządzimy umowy dotyczące transferu praw do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych;
  • pomożemy dochodzić Twoich praw w przypadku ich naruszenia w Internecie (w szczególności nieuprawnione użycie logotypów, produktów czy wizerunku), poprzez stosowne pisma przedprocesowe, negocjacje, rozmowy ugodowe, jak również działania przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO (Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), WIPO (Światową Organizacją Własności Intelektualnej), jak również przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. 
  • będziemy Cię reprezentować w sprawach dotyczących m.in. wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa, towarów lub usług, naruszania renomy, naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how), niedozwolonego naśladownictwa produktów.

Poznaj nas

Naszym celem
jest Twój spokój

Magdalena Korol

Adwokatka, wspólniczka kancelarii Creativa, Prezeska Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorczyni i mentorka.

Arkadiusz Szczudło

Adwokat, wspólnik kancelarii Creativa, Wiceprezes Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorca, mentor i twórca internetowy.