;

Specjalizacje

Ochrona danych osobowych

W obecnych czasach trudno wskazać działalność, która mogłaby obyć się bez przetwarzania danych osobowych, co oczywiście wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów RODO. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Kancelaria udziela kompleksowego wsparcia w zakresie wdrożenia RODO i w zależności od potrzeb Klienta, przeprowadza ten proces w całości lub w części.

Jak możemy Ci pomóc?

  • przeprowadzimy kompleksowy audyt Twojej działalności i wskażemy sfery wymagające wdrożenia RODO;
  • sporządzimy komplet potrzebnej dokumentacji w zakresie RODO (m.in. politykę bezpieczeństwa, wewnętrzne polityki dla poszczególnych sfer, rejestry czynności przetwarzania, umowy powierzenia, rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgłoszenie Inspektorów Ochrony Danych itd.);
  • przygotujemy i przeprowadzimy szkolenie z ochrony danych osobowych dla Ciebie i Twoich pracowników;
  • doradzimy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, przekazywania danych do państw trzecich oraz przetwarzania ich w chmurze obliczeniowej;
  • będziemy reprezentować Cię w postępowaniach kontrolnych przed organem nadzorczym oraz w ewentualnych postępowaniach pokontrolnych.

Poznaj nas

Naszym celem
jest Twój spokój

Magdalena Korol

Adwokatka, wspólniczka kancelarii Creativa, Prezeska Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorczyni i mentorka.

Arkadiusz Szczudło

Adwokat, wspólnik kancelarii Creativa, Wiceprezes Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorca, mentor i twórca internetowy.