Specjalizacje

Ochrona danych osobowych

W obecnych czasach trudno wskazać działalność, która mogłaby obyć się bez przetwarzania danych osobowych, co wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów RODO. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Kancelaria udziela kompleksowego wsparcia w zakresie wdrożenia RODO i w zależności od potrzeb Klienta, przeprowadza ten proces w całości lub w części. Co ważne, po ukończonym wdrożeniu nie zostawiamy Klientów samych, lecz poprzez szkolenia oraz następcze audyty pomagamy im oraz ich pracownikom w pełni przyswoić najważniejsze zasady ochrony danych osobowych.

Jak możemy Ci pomóc?

  • przeprowadzimy kompleksowy audyt Twojej działalności i wskażemy obszary wymagające wdrożenia RODO;
  • sporządzimy komplet potrzebnej dokumentacji w zakresie RODO (m.in. politykę bezpieczeństwa, regulamin bezpieczeństwa dla personelu, upoważniania do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia, rejestr czynności przetwarzania, wzory klauzul RODO dołączonych do umów itd.);
  • przygotujemy i przeprowadzimy szkolenie z ochrony danych osobowych dla Ciebie i Twoich pracowników;
  • doradzimy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, przekazywania danych do państw trzecich oraz przetwarzania ich w chmurze obliczeniowej;
  • będziemy reprezentować Cię w postępowaniach kontrolnych przed organem nadzorczym oraz w ewentualnych postępowaniach pokontrolnych.
  •  

Poznaj nas

Naszym celem
jest Twój spokój

Magdalena Korol

Adwokatka, wspólniczka kancelarii Creativa, Prezeska Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorczyni i mentorka.

Arkadiusz Szczudło

Adwokat, wspólnik kancelarii Creativa, Wiceprezes Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorca, mentor i twórca internetowy.