;

Specjalizacje

Marketing i reklama

Bez marketingu i dobrej reklamy nie może się obyć już właściwie prawie żadna z branż. Z tego względu w obszarze działalności Kancelarii nie mogło zabraknąć specjalizacji dedykowanej działaniom marketingowym i reklamie.

Jako Kancelaria wspieramy zarówno agencje marketingowe, czy też działy marketingu firm, w ich bieżącej działalności, jak również Klientów tychże agencji.

Podjęcie współpracy marketingowej, czy też z obszaru reklamy to często współpraca z wieloma różnymi podmiotami, których obowiązki muszą być jasno i zrozumiale określone, a następnie wyegzekwowane.

We współpracy marketingowej/reklamowej ważny jest też czas, a zatem również od prawnika oczekuje się dobrej znajomości specyfiki tej branży, rozumienia potrzeb Klienta, szybkiego czasu reakcji i responsywności.

Jak możemy Ci pomóc?

  • przygotujemy dla Ciebie specjalistyczne umowy dwu i wielostronne i zadbamy w nich o korzystne dla Ciebie rozwiązania (umowy z Klientem, z agencją, z influencerem/celebrytą, twórcą, grafikiem);
  • zadbamy o właściwe uregulowanie praw własności intelektualnej i praw do wizerunku w prowadzonych lub dedykowanych Tobie aktywnościach w Internecie i poza nim;
  • zapewnimy poprawność przeprowadzanych przez Ciebie konkursów i akcji promocyjnych;
  • zbadamy przygotowywane przez Ciebie lub dla Ciebie treści marketingowe i reklamowe pod kątem ich zgodności z prawem (w szczególności pod kątem czynu nieuczciwej konkurencji, czy też niedozwolonej reklamy);
  • ocenimy zgodność z prawem działalności prowadzonej przez Ciebie lub na Twoją rzecz w social mediach, w zakresie treści i materiałów w nich zamieszczanych;
  • pomożemy Ci wdrożyć przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) w zakresie prowadzonej przez Ciebie działalności.

Poznaj nas

Naszym celem
jest Twój spokój

Magdalena Korol

Adwokatka, wspólniczka kancelarii Creativa, Prezeska Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorczyni i mentorka.

Arkadiusz Szczudło

Adwokat, wspólnik kancelarii Creativa, Wiceprezes Instytutu Prawa Mody, przedsiębiorca, mentor i twórca internetowy.